Konsulthjälp i förhandlingar

Har du en affärsmässig utmaning, ett projekt eller ett problem? 

Scotwork har hjälp många kunder att framgångsrikt genomföra projekt som till ex.:  

  • Ändra förhandlingsklimat mellan fackförbund och ledning, 
  • Genomföra kostnadsreducerande program, 
  • Förändra globala regler för handel, 
  • Införa nya prisstrategier,
  • Sammanföra två olika affärskulturer efter ett samgåande, 
  • Förhandla ett stort kontrakt,  
  • Inpränta ett "can do" mindset i ett management team.

Första fasen kostar ingenting medan vi skaffar oss en bild av projektets natur och hur passande vår förhandlingskompetens kan vara.

Detta följs av ett detaljerat förslag med vår rekommendation. Den kan innehålla friståande konsulting, individuell coaching, design och genomförande av webcasts och förberedelse av team, så väl som kompetensutveckling.

En del av teamet 

Du kan ha Scotwork's betydande färdigheter i förhandlingsteknik och erfarenhet med på din sida när du möter svåra utmaningar eller stora förändringar.

Scotwork medverkar som konsulter för korta eller långa uppdrag. 

Coaching

Kanske kan ditt företag dra nytta av en personlig coach som utmanar seniora personer att prestera på topp och att hjälpa dem till en konstant högre nivå genom en personlig plan som utnyttjar deras individuella styrkor. Här kan Scotwork ge ett varaktigt bidrag.

Genomgång

Av och till är det nyttigt att öva på hur man hanterar frågeställningar och utmaningar inför viktiga förhandlingar. Våra kunder tycker att det ger dem kontroll, självförtroende och en stor affärsmässig fördel i svåra situationer.

Strategiutveckling 

Scotwork hjälper dig att fullt ut förstå och uppskatta skillnaderna mellan de olika strategiska val du står inför. Tillsammans skapar och simulerar vi utfall av förhandlingen som hjälper förhandlingsprocessen och som ger dig vad du vill ha, även i väldigt komplicerade situationer.