Behöver Ni en kulturförändring ?


Är din verksamhet en "förhandlingsinriktad organisation"? Är den anpassningsbar, öppen, fokuserad, i stånd till att konkurrera och överleva i en konkurrensutsatt miljö?

Påverkas din personals moral av dagens utmanande ekonomiska klimat? Behöver ditt team en energi-boost, få en positiv inställning och bli försedda med nya verktyg för att hantera utmaningar?

Scotwork kan hjälpa dig att hantera dessa utmaningar.

Vi definierar en "förhandlingsinriktad organisation" som en som uppfyller ett antal kriterier:

Är förhandlingar i centrum av verksamheten? Är förmågan att förhandla sedd som en av de viktigaste kompetenserna som chefer behöver för att nå företagets mål? Uppmuntrar företagskulturen till öppna diskussioner kring motstridiga intressen? Ser cheferna förhandlingar som ett sätt att uppnå sina prioriteringar samtidigt som andras behov tillgodoses?

Hur ser en "bra affär" ut? Förstår kollegorna vad en "bra affär" verkligen är för deras avdelning?

Är stimulansåtgärderna inriktade mot att uppnå en bra affär? Är säljarna, köparna och de som skall införa avtalet motiverade och belönade för att nå det bästa avtalet för verksamheten? Är de olika belöningssystemen iriktade mot samma mål?

Skapar affären långsiktiga värden? Behandlas leverantörer och kunder som partners? Överskuggar kortsiktiga vinster de långsiktiga resultaten?

Drar verksamheten nytta av information och expertis på ett klokt sätt? Fångar systemen sammanhangen eller bara fakta kring avtalet? Finns det processer för att samla kvalitativ information kring förhandlingar, erfarenheter och dra slutsatser samt göra dem tillgängliga för andra i verksamheten?

Finns det ett gemensamt språk och ramverk för förhandlingar?

Kan olika avdelningar kommunicera effektivt kring sina förhandlingar? Finns en samförstånd kring förhandlingsprocessen? Finns ett gemensamt språk för en effektiv genomgång av en slutförd förhandling?

Har de en effektiv förberedelseprocess innan en stor förhandling? Har de en process för att stödja, förstärka, uppmuntra och tillämpa förhandlingsprocessen?

Tillämpar de effektiv utveckling av förhandlingsteknik>? Genomgår seniora chefer samma kompetensutvecklingsprocesser som sin personal? Värdsätter de övning genom att förbereda deltagare effektivt i förväg, med genomgång efteråt, genom att definiera handlingsplaner, samt tillämpa processerna och mäta utfallet?

Scotwork kan erbjuda en komplett konsulttjänst för att stödja er verksamhet eller avdelning att bli en effektiv, förhandlande verksamhet.

För att ta reda på mer eller tala med en konsult consultant be om att bli kontaktad