Fördjupningskurser i förhandlingsteknik

Se vad våra deltagare säger om våra kurser 


Vill du förbättra din förhandlingsteknik, lära dig nya verktyg och metoder, få självförtroende att hantera svåra förhandlingar och uppnå mätbart bättre resultat?? 

Våra kursdeltagare uppnår:

• Förståelse för den underliggande strukturen för alla förhandlingar

• Förmågan att identifiera de rätta färdigheterna vid förhandlingar

• Öva in dessa färdigheterna i en konstruktiv inlärningsmiljö

• Mätbart förbättrade resultat.

 

Våra kurser är unika. De skapar ändrat beteende och mätbara, förbättrade resultat. Vi åstadkommer detta genom intensiv och rolig coaching, ledd av utbildare med lång praktisk erfarenhet.

Våra kunder säger att de uppnår en ROI på över 10 gånger kursavgiften på mindre än tre månader. 

Samtliga kurser är tillgängliga för enskilda kursdeltagare eller grupper.

Ladda ner vårt  kursprogram.