Skräddarsytt angreppssätt

Om du vill ha en företagsanpassad kurs i förhandlingsteknik, kommer du att se att vi inte tillämpar ett  'one style fits all' angreppssätt. Vi investerar tid för att fullt ut förstå era speciella affärsutmaningar, anställda och företagskultur. Endast därefter rekommenderar vi den skräddarsydda kursen som passar ert företag.

Vi erbjudar också vanliga öppna kurser över hela Sverige. Detta format passar perfekt för inidivider, eller där det inte är möjligt för grupper på 12 personer från ett företag att vara på utbildning samma vecka, eller om organisationer önskar att pröva utbildningen innan en full utrullning i hela verksamheten sker. I dessa kurser avsätter vi av tid till att ge specifika råd till varje enskild deltagare baserade på dennes individuella behov.

Många av våra deltagare på de öppna kursena har glädje av att arbeta med andra deltagare från olika bakgrunder, befattningar och organisationer. Vi accepterar maximalt tre personer från samma organisation i en öppen kurs, för att försäkra oss om att få en bra blanding av kursdeltagare.

Scotwork konsult Annabel Shorter förklarar fördelarna med öppna kurser.