Våra konsulter

Vårt angreppssätt fungerar, för att förhandlingskonsulterna inte föreläser från en bok.  De talar utifrån egen erfarenhet. Scotworks förhandlingskonsulter har alltid kommit från affärsvärlden. De har själva varit där, sett det, gjort det, och de har historierna  som bevisar det.

Våra  kurser i förhandlingsteknik innebär aldrig torr akademisk inlärning eller konstiga gruppövningar. Vi talar snarare från erfarenheter och kunskap. Det presenteras i ett livfullt och engagerande format, med maximalt sex deltagare per utbildare, vilket försäkrar att alla är involverade hela tiden.