Förhandlingsförmåga undersökning

Hur duktiga är era förhandlare?

 

Hur effektivt förhandlar ert team eller er organisation? Är ni under, lika, eller över era jämlikar i branschen?

Vår online undersökning visar hur kompetent er organisation är samt var och hur ni kan maximera er förhandlingsprestationer i framtiden

 

Hur effektivt förhandlar ert team eller er organisation? Är ni under, lika, eller över era jämlikar i branschen?

Vår online undersökning visar hur kompetent er organisation är samt var och hur ni kan maximera er förhandlingsprestationer i framtiden

 

Få reda på mer med vår Förhandlingsförmåga undersökning 

 

För att kunna vara framgångsrik måste du känna till era förmågor och därmed kunna utse rätt person till förhandlingsteamet

Vår Förhandlingsförmåga undersökning hjälper dig att identifiera team medlemmar med rätt förmåga, erfarenhet och kompetens för att kunna förhandla åt er. Vi kan hjälpa dig att identifiera brister och sen fylla kunskapsluckorna för att stärka ert team

 

Begär en Förhandlingsförmåga Undersökning

Är era förhandlare över eller under medel i er bransch?

 

Vad behöver du göra för att bli lika bra som de bästa då du förhandlar?

 

Vad är bäst praxis och hur använder du det för att få det bästa resultatet?

 

Under ett flertal år har vi undersökt förhandlare från olika delar av världen och från olika branscher. Vi har analyserat resultatet och vi vet vad de bästa förhandlarna gör för att få de överenskommelser som de vill ha. kan utvärdera din egen undersökning tillsammans med dig och hjälpa dig identifiera eventuella brister och därefter ta fram en plan för att utbilda ditt team

 

Man Glasses Small Min 2

Scotworks resultat

23%

Tror att deras resultat vid förhandlingarna alltid skapar ett långsiktigt värde för verksamheten

60%

Ibland går man in i förhandlingar utan att tänka sig lämna några eftergifter överhuvudtaget

21%

Tror att relationen har stärkts efter att de slutfört en förhandling

41%

Indikerar att de ibland inte har tid till att förbereda sig

51%

Överväger vad som är viktigt för dem innan de påbörjar en förhandling

15%

Klargör vid början av en förhandling resultatet som motparten vill ha

26%

Vet alltid vilka frågor de kommer att ställa då de möter motparten

18%

Har en reservplan utifall det inte blir något avtal

LÄS VÅR INTERNATIONELLA RAPPORT PÅ FÖRHANDLINGSFÖRMÅGA

Hur löser man konflikter ute i världen?

 

Rapporten fokuserar på nio områden inom förhandling och ger en unik insikt till de vanor som finns inom förhandling från över 5,300 chefer från 39 branscher i 31 länder runt om i världen

 

Rapporten fokuserar på nio områden inom förhandling och ger en unik insikt till de vanor som finns inom förhandling från över 5,300 chefer från 39 branscher i 31 länder runt om i världen

 

Letar ni efter ett annat land?

Letar ni efter en global lösning?