Tillbaka till Insights

Affärsvärld i förändring

Christopher Bell Blomquist
6023ECA6 6D69 423F 96A1 8221E2EBF516 1 201 A

Stora händelser historiskt har alltid bidragit till stora förändringar över kort tid, det som annars skulle ta decennier forceras fram på bara några år.

Dessa stora förändringarna kan många gånger ses som omvälvande, speciellt om det sker på ett par år, där det för många kan upplevas som de inte har ett val, utan omständigheter omkring oss styr ett vist beteende.

Just nu är det många som gjort ett stort val och gått över till en elbil och till detta skall läggas att de senaste två åren ändrat köpbeteende markant för många, för att inte tala om att en del behov har fått vänta medan andra nu byggs upp i snabb takt.

Det kanske inte är en så stor hemlighet att det nu kommer ske en rad förändringar på kort tid framöver, det är nämligen inte bara du som konsument som förändrat ditt beteende utan även en rad arbetsgivare och företag.

Till detta skall läggas att marknader tenderar att bli både större och omfatta inte bara städer och regioner utan hela världsdelar och ibland även globalt.

Till allt det här kan man även se att mer och mer omfattas av överenskommelser som skapas av stora aktörer som även har en stark marknadsposition som inte alltid utmanas regionalt längre.

Valet är inte alltid bara att köpa online, via app eller att gå till en butik, utan en stor del av konsumtionen kommer ske i alla dessa kanaler på olika vis styrt av åldersgrupper och livssituation.

Kommer vi nu mer och mer förändra vår vardag, så kommer det också påverka hur vi väljer att dela upp vårt beteende så det passar vår livsstil och för att passa det som vi väljer att prioritera i vår vardag.

Mycket av detta beteende är inte längre så hemligt, det spåras på kors och tvärs vad vi gör och inte väljer att göra, i vissa fall kan det även spåras vad vi väljer bort ända ner på butiksnivå.

Erfarenheterna globalt gör också att vi kan se ett mönster flera år tillbaka som tenderar röra sig från land till land och världsdel så att det vi vet sker på vissa områden tids nog kommer ske i andra branscher.

En del av erfarenheterna online kommer driva utvecklingen fysiskt på plats i butiker, men inte nödvändigtvis det andra hållet, där butiker kliver in online världen.

Utmaningen är att de som idag kommer från den digitala världen har ett försprång in i den mer analoga och kan snabbare anpassa sig till att konkurrera analogt och ta med sig sin styrka från den digitala världen.

Resultatet blir utan en marknadsmässig konkurrens att få aktörer snabbt blir dominerande och kan sätta vad som skall gälla avtalsmässigt med andra parter.

Det behöver inte nödvändigtvis bli sämre för konsumenten, så länge konsumenten väljer att nyttja flera konsumtionskanaler, frågan är mer hur det kommer se ut om få aktörer äger flera av de kanaler som konsumenten nyttjar.

Vi kommer snabbt nu se att en del av det som vi kunnat se ske i våra grannländer nu är framme här Skandinavien med de konsekvenser det kommer att ha inom tex detaljhandeln och tillverkningsindustrin men även för inköpsorganisationer och säljare på alla nivåer.

Därutöver som kommer det globala flödet att vara påverkat en tid framöver, så prisökningar är idag en självklarhet oavsett vad du företräder och vilken branch du är i.

Spännande nog så finns det redan en rad erfarenheter rent strategiskt och taktiskt till dessa förändringar, erfarenheter och misslyckanden som vi tar med in i det jobb vi bedriver som konsulter och i våra olika kurser vi erbjuder.

En större del av det vi förmedlar förutom att lära er att förhandla är vad för praktiska erfarenheter olika branscher kan dra fördel av oavsett om de jobbar globalt eller lokalt som inköpare eller som säljare.

Dessa erfarenheter delas med på ett sådant vis att vi väver in det i våra träningar och ger det som råd och tips på hur olika företag kan hantera deras utmaningar.

Våra råd och träningar bygger på mer än 50 års erfarenheter av att träna och konsultera företag globalt i förhandlingsteknik, något som mer än 300.000 har tagit del av genom åren.

Hur vi gör det är vår lilla företagshemlighet, men det delar vi gärna med er vid ett kurstillfälle framöver

Christopher Bell Blomquist
Managing director Scotwork Sweden
BellBlomquist Consulting.
www.scotwork.se

 

Christopher Bell Blomquist
Mer från Christopher Bell Blomquist:
And your point is?
Svårt att komma överrens?
Tillbaka till Insights

Prenumerera på vår blogg

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply. We value your privacy. For more information please refer to our Privacy Policy.