Varaktiga resultat med påvisad ROI

 

 

 

 

 

Vi uppfyller våra kunders behov
         

 

98% förbättrade prestationen           

 

 

66% känner sig ha mer kontroll           

 

 

70% upplever större självförtroende

 

 

96% av cheferna berömde ROI

 

Vi fokuserar på verkliga affärsutmaningar globalt

STRATEGISK FÖRÄNDRING

Gör det möjligt för team att implementera sina överenskommelser i hela värdekedjan

FÖRBÄTTRA FÖRMÅGA OCH KAPACITET

Utveckla de kunskaper som behövs för att öka resultatet och styrkan i teamen, både internt och externt

SKAPA VÄRDE

Vinna er berättigade andel av en affär genom mer kreativt samarbete

STOPPA AFFÄRSVÄRDEFÖRLUSTER

Förbättra de svagaste delarna I era processer och färdigheter, så ni kan leverera bättre resultat för båda parter

LÖSA KONFLIKTER

Säkra de kunskaper och kompetenser som krävs för att maximera alla möjligheter och utmaningar, utan att vara rädd för ordet NEJ i en affärssituation

Våra kurser levererar ett genomsnitt av 16,08 x ROI 

 

 

 

Kundexempel

Reklam och marknadsföring

Scotwork utsågs efter att ha genomfört en pilot till att skapa affärsmästare inom ett globalt nätverk i världens största annons och marknadsföringsföretag som sammantaget innehåller en rad välkända varumärken.

Kundexempel

Medicinalprodukter, konsumentprodukter

Scotwork valdes av ett globalt medicinalföretag som specialiserat sig på höft och knäproteser, att leverera förhandlingsteknik kurs inom EMEA till deras 250 försäljningschefer

Letar ni efter ett land?

Letar ni efter en global lösning?