Tillbaka till Insights

En marknad i förändring

Christopher Bell Blomquist
1FAB9161 A726 4205 9BCD 5BF929FB07D7
© Scotwork

En marknad i förändring kan nog vara det enklaste sättet att definiera vad som nu är på gång i vår omvärld , både lokalt likväl som globalt.

De flesta av oss skulle nog definiera att pandemin skulle vara en drivande kraft i marknadsförändringar, nu visar det sig att andra externa händelser har satt fart på det mesta i vår omvärld.

Självklart kommer de ske konsekvenser för oss alla både privat och kommersiellt, hur bra eller dåligt det blir i vissa fall kan vi bara spekulera i.

Den expert som vill ta på sig att förutspå framtida händelser bör kunna visa upp att de kunde förutse den Ryska invasionen av Ukraina för att ha någon typ av trovärdighet i sina uttalanden framöver.

Den stora frågan nu är hur det ser ut på kort och lång sikt i olika branscher, lite insikt vågar jag nog påstå att vi har, då vi långgående jobbar med topp 500 företag i världen i en rad olika branscher och komplexitet.

För den skull så missbrukar vi inte något förtroende med den kunskap vi har i olika branscher, däremot så tar vi gärna med de goda exemplen i första hand, där vi fått lov att dela med oss av erfarenheter utan att för den skull exponera företag eller enskilda personer, integritet är viktigt för oss.

Här i Norden så är det väldigt stor skillnad i affärskultur och marknadsutmaningar, det enda gemensamma är att det som sker i ett land tid nog kommer till övriga länder, dock kan tidsskillnaden vara olika stor beroende på bransch och komplexitet.

I vissa fall är det i princip ingen skillnad, i andra fall skiljer det 8-10 år, ner till 3 till 5 år mellan länderna, ofta så har det börjat ute i världen, kommer ofta först till Danmark för att sen sprida sig till Norge och sen Sverige.

Som ett exempel kan man ta lågprisbutiker, då det nu är aktuellt att dessa butiker skall gå från ca 13% av marknaden till att kanske utgöra huvuddelen av de butiker vi har i vår närområde.

Den här resan har både börjat och avslutats i vissa länder, i andra växer dessa butiker snabbt medan andra har tappat lönsamhet fort och sen 4 år tillbaka, så är butikerna påväg bort av olika anledningar.

Maktbalansen har delvis också skiftat mellan inköpare och leverantörer, EU har också satt ner foten ett par år tillbaka, då en del EU företag fick dryga böter för de riggat inköpen i en allt för stor egen favör.

Ja, där finns mycket att berätta och analysera utifrån branschkännedom, men så här långt kan vi säga att utfallet kommer nu få stora konsekvenser, något som redan börjat peta hål på en del starka positioner på marknaden.

En del av våra kunder har både hotats och fått leva med konsekvenserna av att de-listas hos inköpare, andra har pressats till nivåer som gjort det ointressant att hålla sig kvar på vissa marknader, i en del fall har man också valt att gå ur affärsrelationer för att sen hitta tillbaka till varandra, mao, vi har sett allt.

Vi kan dock se att en del har valt att höja sina priser, väl medvetna om att kunder kommer hoppa av, men till sin förvåning sett att många fler än väntat har valt att vara kvar, dock under högljudda protester.

I högkonjunkturer så kan nästan alla sälja och köpa allt, i svårare tider där nu lönsamhetskraven kommer allt mer, så letas det snabbt fram olika ömma tår som tyvärr kommer i kläm när relationen blir mindre viktig i proportion till de marginaler som skall upprätthållas och förbättras.

Vi ser nu kunder som har haft det väldigt tufft under flera år och som plötsligt får till sina affärer och årsavtal tidigare av olika kända anledningar, ibland till den milda grad att de haft rena feststämningen på sina företag.

En del branscher har fått vänta med att höja, en del vågar inte höja, några andra anser sig inte kunna höja medan en del väljer att ta chansen att höja sina marginaler, där finns alla variabler idag och detta är bara början.

Ironiskt nog så kommer konflikterna att öka snabbt i de flesta förhandlingarna, allt ifrån löneförhandlingar till kostnadsökningarna samt materialbristen som nu allt mer får fäste i en marknad både påverkad av logistik problem, så som råvaror som inte längre är tillgängliga pga av tex pandemi, sanktioner eller krig.

Den största enskilda faktorn nu är att när marknader inte längre kan fokusera på tillväxt, så kommer kraven på lönsamhet snabbt sätta press på olika företag, kan man inte leverera resultat, så får man börja titta på de kostnader man har.

Risken är stor att kan man inte få igenom sina krav och önskemål, så blir man lätt pressad till att få bära den tuffa tid som vi nu bitvis har framför oss, medan de företag som vet hur man gör, kommer skapa sig större marknadsandelar med en bra marginal, allt inom ramen för vad som är acceptabelt för båda parter i en omvärld i förändring.

Christopher Bell Blomquist
Managing director Scotwork Sweden

Christopher Bell Blomquist
Mer från Christopher Bell Blomquist:
Can I pick your brain for some free advice?
God Jul och Gott Nytt År
Tillbaka till Insights

Prenumerera på vår blogg

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply. We value your privacy. For more information please refer to our Privacy Policy.