Tillbaka till Insights

Krig, leveransproblem och prishöjningar

Christopher Bell Blomquist
IMG 0433
© Christopher Bell Blomquist

Det kan knappast ha undgått någon hur vår omvärld går från den ena utmaningen till den andra, inte nog med att vi precis kommit igenom pandemin, i varje fall tillfälligt, så hopar sig orosmolnen i horisonten.

Hur illa är det då om man tar sig tid att fråga runt bland olika källor, vänner och företag i vår omvärld?

Märkligt nog , så kör det på för fullt för många, lagren är hos en del redan tomma och det som sålts har inneburit att när det väl skall levereras, så är det inte ovanligt att leveransen kommer med en prisökning.

Skulle du mot förmodan välja att backa ur ditt köp, så finns det andra som gladeligen tar över din order, tyvärr kan de flesta inte tacka nej, då det direkt har konsekvenser i deras egna verksamhet, speciellt om det är produktion eller projektstyrt.Kriget i Ukraina har påverkat de flesta indirekt eller direkt, lättast är att se på dieselpriset eller sin elräkning, så förstår man direkt vad konsekvenserna är, därutöver så stiger matpriserna och räntan, för den skull, så är det nog bara början, då en del prisökningar styrs av avtal som stipulerar när man får höja under ett år.

Undrar ni varför en del av marknaden påtalar alla kostnadsökningar och ber om att få stöd från vår regering, så hänger det ihop med att de inte kan ta ut någon prisökning i nästa led, i varjefall inte än.

Detta betyder att en del branscher är inne i ett stålbad som kommer ha konsekvenser, därtill kommer framtida globala störningar påverka leveranser som särskilt kommer utmana säsongs beroende företag i en rad branscher.

Inflationen drivs på i allt från kostnadsökningar och brist på kvalificerad arbetskraft samtidigt som en del branscher inte kan får fram folk i tid  eller där det krävs inkörningsperioder innan kompetensen är på plats.

Finns det då några möjligheter i allt elände i vår omvärld?

Självklart finns det det, de företag som klarat sig så här långt och som i realtid nu kan påvisa en tillväxt är långt fler än vad många tror, halvledar bristen i världen kommer störa en tid till men det byggs och utökas sen länge kring kompetensen att säkerställa sina egna behov i framtiden.

För min egen del så får vi bara mer och mer att göra, både här hemma och globalt, jag kan inte låta bli att tänka tillbaka till ett historiskt ögonblick där en känd person i ett tal sa att:

"Detta är inte slutet, inte en början på slutet, utan endast början på början"

Et tal som motiverade en hel värld till både uppoffringar och patriotism, en tid och värld som de flesta idag inte har en aning om, men som säkert kan bidra till att vi alla tar oss igenom en stökig tid i vår omvärld.

Hur det en är, så vill vi alla nog kämpa på, lyckats, och tids nog berätta för våra barnbarn var vi alla gått igenom, och vad vi alla lyckats åstadkomma trots utmaningar och hot.

Christopher Bell Blomquist
Managing director Scotwork Sweden

Christopher Bell Blomquist
Mer från Christopher Bell Blomquist:
Pris och kostnadsökningar?
Omförhandling av avtal?
Tillbaka till Insights

Prenumerera på vår blogg

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply. We value your privacy. For more information please refer to our Privacy Policy.