Tillbaka till Insights

Prisökningar i 2022?

Christopher Bell Blomquist
IMG 4114
© Scotwork Sverige

Det är väl ingen som missat att det kommer en del prisökningar i 2022, en kostnadsökning som i många affärsrelationer innebär att deras kunder reagerar på olika vis.

En del kunder har förståelse för prisökningen medan en del andra absolut inte kan tänka sig en ökning utan sätter sig på tvären på alla vis de kan.

Hur skall man då hantera dessa kostnadsökningar på bästa vis?

Som leverantör, så är det i många fall frågan om hur mycket marknaden tål av att man höjer sina priser, medan en del köpare snabbt inser att kostnadsbasen inte alltid kan kompenseras i nästa led.

I en del fall är det ett måste att ta ut kostnaderna, i andra fall så är det inte acceptabelt att komma med prisökningar utan att ta hänsyn till konsekvenserna.

En del har som strategi att höja i flera steg, medan andra flaggar prisökningar inför framtiden, oavsett hur olika företag väljer att lägga upp hur de skall få igenom sin strategi, så kommer det alltid att bemötas av en motreaktion.

I några fall börjar man högt och väljer att låta kunden känna sig nöjd genom att förhandla ner ökningen, i andra fall kommer det motbud på vad som accepteras och vissa kräver utförliga rapporter och kalkyler på varför det ökar.

Reaktionerna är många, och i vissa fall försvarbara medan i andra fall så blir det en lång process innan båda parterna kan komma fram till någon form av lösning, vare sig de är nöjda eller ej.

Nu för tiden är det inte bara prisökning som gäller, en hel del kunder har också problem med att kunna leverera, då det råder brist på olika råvaror och förädlade produkter, lägg därtill att transporter har blivit svårare och dyrare.

Där finns en rad olika erfarenheter genom åren kring hur pris och kostnadsökningar skall tas ut eller hur man skall undvika dem på bästa vis.

Generellt så ser man att båda parter många gånger underskattar motparten, men där finns också en del motparter som är väl medvetna om sin position och som har satt i praxis hur en upphandling eller leverantör relation skall hanteras.

De senaste 3-4 åren har det också kommit fram en del praktiska erfarenheter på vad som går att göra och vad som accepteras inom ramen för olika branscher.

Vi ser också exempel på där parter kommit överens på en låg nivå först och där det snabbt blir tal om att höja i efterhand av olika anledningar, i några fall är det satt i system i andra fall är det omständigheter.

Hur som helst så finns det en hel del att ta ställning till och en hel del att tänka igenom ordentligt innan man väl välja att sitta framför sin motpart.

Tyvärr så ser vi allt för ofta hur dåligt förbereda parter är och hur ofta det blir lite väl kreativt i anledningarna till varför det ser ut som det gör.

Det viktigaste man kan tänka på om man väljer att lösa det själv är att hålla koll på sin trovärdighet när man väl väljer att möta eller bemöta anledningarna till den uppkomna situationen.

Det räcker inte bara att presentera upplägget, det skall till en hel del andra viktiga faktorer i uppgörelsen.

Självkontrollen i dialogen är att spenderas det mer än 80% av tiden i att diskutera pris, så har man en fundamental utmaning i att få det hela till att hamna inom ramen för vad båda parter kan acceptera.

Det räcker inte bara med att vinna dialogen eller tvinga fram en accept från ena parten, det får alltid konsekvenser i framtiden.

Vill ni ha hjälp i just er branch, så finns det olika möjligheter till att hitta en framgångsrik väg framåt, vi delar gärna med oss av erfarenheter samt ger er möjlighet att träna ert upplägg under säkra former.

 

Christopher Bell Blomquist
Managing director Scotwork Sweden
www.scotwork.se

 

Christopher Bell Blomquist
Mer från Christopher Bell Blomquist:
Pressad i en förhandling?
Difficult times ahead?
Tillbaka till Insights

Prenumerera på vår blogg

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply. We value your privacy. For more information please refer to our Privacy Policy.