Tillbaka till Insights

Sanktioner som verktyg

Christopher Bell Blomquist
BA7CF5EA 9B25 4EE0 8E83 521E9DE413CF 1 201 A
© Christopher Bell Blomquist

För min egen del så blev det aktuellt i höstas att byta till elbil, då vårt 3 åriga leasingavtal gick ut.

Som så många andra så började jag titta på alternativen, då det bara blev dyrare och dyrare att ha en dieselbil, då politiker gjorde sitt bästa för att göra det så kostsamt som möjligt att ha en bensin eller dieselbil som sitt första val.

Valet att ta en elbil byggde mycket på den kostnadsbild som fanns i september 2021 och de indikationer som fanns kring hur det skulle se ut i 2022 och nått år framåt.

Vad var det då som påverkade mina val mest om jag skulle summera mitt beslut, ja det är rätt enkelt att sätta ord till, sanktioner och åter sanktioner, sen kan miljöaspekten också ha en betydelse, även om jag har en del funderingar på vad en elbil innehåller i jämförelse med dess livstid.

Vi skall inte glömma att kostnader är en viktig aspekt i hur vi räknar och hur vi tar våra beslut, ett fåtal av oss tittar bara på vinsterna i våra beslut, de flesta av oss är nöjda med våra bilval sen tidigare, så för att få oss att välja nytt, så behövs det lite ris för att påskynda processen.

Så är det ofta i vår omvärld också, vi väljer inte alltid som förstaval att förhandla, i många fall så behöver vi lite hjälp på traven genom att få en del incitament som styr oss i rätt riktning.

De flesta förhandlingar mellan parter styrs till stor del av kostnaden i att komma överens eller inte, i en del fall är det billigare för den ena parten att bara hålla fast i att göra som de vill, medan i andra fall är det billigare att hitta en lösning för båda.

Kostnaden är en viktig faktor i alla beslut, i en del fall så väljer företag och regeringar för den del att styra sina motparter eller medborgare genom pålagor och konsekvenser.


En del har råd att välja som man vill, andra väljer att gå sin egen väg och ta konsekvenserna i efterhand, oavsett beslutsgrund, så är det viktigt att tänka igenom de faktiska kostnaderna av sina beslut och vad man undviker och vinner genom att ta olika beslut.

Det bästa sättet att bygga upp en förhandling är att belysa fördelar och nackdelar i att komma överens eller att inte komma överens, gör man det på rätt vis så uppfattas det inte som ett hot utan en möjlighet för båda.

I en del fall så är det inte ovanligt med att avtal sägs upp för tex omförhandling, konsekvensen är tydlig för motparten att man inte har ett nytt avtal om man inte kommer överens.

Skillnaden blir väldigt tydlig om man väljer att bibehålla avtalet tills det nya är på plats, vilket i en del fall inte ger rätt incitament till att förbättra avtalet, därtill skall risken läggas att en part inte vill förnya ett avtal.

Går vi ett steg längre och tittar på vår omvärld just nu, så haglar det sanktioner och konsekvenser om Ryssland inte kommer fram till en acceptabel lösning för alla parter och backar på sina krav.

krig är i sig den yttersta formen av sanktioner, en våldsam hammare som använder lidande och förödelse som dess yttersta konsekvens, en påtryckning som använder maktbalansen och våldet som verktyg för det man vill ha.

Alla motparter får fundera på om de väljer samma våldsamma väg eller om de kan påtala kostander i övrigt som är tillräckligt våldsamma över tid för att tvinga fram ett annat beteende.

Till sist ligger det i allas intresse av att undvika krig, då konsekvenserna inte alltid går att överskåda oavsett hur stark man anser sig vara, man kan i bästa fall vinna på slagfältet, men att vinna freden är alltid mer komplicerat.

Nu får vi hoppas att kommande förhandlingar i dagarna skapar förutsättningar för fred i Europa, tyvärr har det redan fått allvarliga konsekvenser som vi kommer att få leva med länge, då förtroendet är förbrukat.

Något som tyvärr också gör att mycket kommer att förändras i en snar framtid, en konsekvens där mitt val av elbil är det minsta jag behöver fundera över

Christopher Bell Blomquist
Managing director Scotwork Sweden

Christopher Bell Blomquist
Mer från Christopher Bell Blomquist:
Are you planning to spin your customers in 2019?
Never tug a tiger’s tail
Tillbaka till Insights

Prenumerera på vår blogg

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply. We value your privacy. For more information please refer to our Privacy Policy.