Tillbaka till Insights

Tillbaka till framtiden?

Christopher Bell Blomquist
67675AFE 0F42 488F 94C7 390CB36D9730 1 201 A
© Scotwork Sverige

Nu när allt officiellt öppnar upp igen, så får fler och fler en längre resa för dagen, då de nu skall börja pendla men även besöka kunder och leverantörer som man tidigare mest fått köra över video eller telefon tidigare.

Frågar man runt, så är det rätt många som tycker det varit ungefär som innan, dvs de har pendlat till jobb och inte som en del andra haft möjligheten att jobba hemifrån av olika anledningar.

Pejlar man även av bland vänner och tidigare arbetskollegor, så börjar man se att en del konsulter tagit steget att helt lämna Sverige även om de aktivt jobbar på den svenska marknaden.

Det är inte helt lätt att dra slutsatser av var vi är påväg, men spekulera kan man alltid utifrån om man behöver fundera över sina egna val eller om det finns anledning att se över vad som kommer ske på sikt.

Just nu så är det en rad företag som lägger en hel del tid på att expandera samtidigt som andra fortfarande skall försöka kompensera för den tid som varit och de förluster och kostnader det inneburit för verksamheten.

I några fall ber man om hjälp utifrån med att genomlysa verksamheten, i andra fall så utgår man ifrån var man tror sig vara och försöker självanalysera sina behov och utmaningar.

 

I min roll som konsult så träffar jag även regelbundet företag som är i behov av djupare analyser och stöd, både kring sin verksamhet men även kring frågor om personal och kunder.

I grund och botten handlar det inte om okunnighet eller kompetens, ofta är det mer frågan om att tala igenom med organisationen och ta ett helhetsgrepp kring vilka frågor som verkligen är viktiga framöver.

Det samma gäller kundrelationer och vad som är syftet med de årliga förhandlingarna både strategiskt och taktiskt, speciellt om man även tar in att pandemin skapat både över och underprestationer enligt avtal.

Idag handlar en hel del omförhandlingar både om att kompensera dålig försäljning, likväl som underleverantörer som fått fördyrade omständigheter, som i en del fall inneburit de inte kunnat köpa råvaror till att det inte finns tillgång på visa produkter.

Orsakerna är många, därtill kan läggas container brist, handelskrig, personalbrist till växtvärk och nya marknader som är delvis exploaterade, till att det helt enkelt är för många inom samma område.

Tittar man historiskt på stora förändringar, så sker det ofta mer branch mässigt inte nödvändigtvis för alla samtidigt även om man skulle kunna säga att lågkonjukturer generellt drabbar alla.

Skall jag försöka ge er ett tydligt exempel så tänk er tillbaka till stumfilmstiden, då det satt hela orkestar och spelade till filmerna till att film med ljud dök upp som i princip över en natt tog bort en hel yrkeskår.

Ibland går det snabbt, i en del fall tar det lite tid, det man skall fundera över är hur det ser ut inom de områden man själv är verksam.

Just nu flyttar mycket ut på nätet sen en tid tillbaka, för den del så kommer inte allt att ske på nätet framöver, vi kommer säkert vilka resa på semester och inte bara se det virtuellt.

Prisstrukturer och modeller förändras fort, service och erbjudanden ompaketeras till den milda grad idag att tex inom bil branschen, så kan det vara svårt att skilja på vad som är en biluthyrning, minileasing eller om det är en företagsleasing på allt ifrån 1 månad till 3 år.

En liten insikt som blivit tydlig över tid och som säkert kommer vara med att forma hur vi gör affärer i framtiden är att de flesta erfarenheterna pekar på att långsiktiga relationer byggs bäst genom att träffas.

Relationer som i första hand bygger på pris kan med all säkerhet genomföras på distans, men vill du säkra era relationer på sikt, så behöver ni som företag bestämma er redan nu för vad som skall gälla i framtiden.

Vi kommer inte ifrån att det fortfarande finns företag som inte förstår vad som sker, medan en del ser på när det sker, till att några får det till att ske, frågan är mer vilken kategori man själv faller under i dessa tider.


Christopher Bell Blomquist
Managing director Scotwork Sweden
BellBlomquist Consulting.
www.scotwork.se

Christopher Bell Blomquist
Mer från Christopher Bell Blomquist:
Pris och kostnadsökningar?
I give so that you may give
Tillbaka till Insights

Prenumerera på vår blogg

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply. We value your privacy. For more information please refer to our Privacy Policy.