VI TRÄNAR ER TILL ATT BLI BÄST INOM FÖRHANDLINGSTEKNIK

Hur är Er organisations kunskaper inom förhandling? Hur uppnår Ni Era resultat? Har du rätt team, strategi och kompetens för att säkra det bästa utfallet i din nästa förhandling? Hur ger Ni Er själva den bästa möjliga chansen att uppnå det bästa möjliga slutresultatet? Vem var den verkliga vinnaren i Er senaste stora förhandling? Scotwork ledande förhandlings konsulter arbetar målmedvetet med Er för att svara på dessa och andra viktiga frågor. Vi delar med oss av våra branch erfarenheter, insikter, strategier och vi hjälper Er höja kompetensnivån inom förhandling, så at vi skapar bästa möjliga affärspraxis i hela Er organisation. Vi hjälper Er bli mer konkurrenskraftiga , starka och framgångsrika inom Ert affärsområde.

KOMPETENS ANALYS

Hur effektivt är Er organisation i att förhandla? Ligger Ni under, i nivå med eller ovanför branschsnittet? Vad är Ni riktigt bra på, och var brukar Ni misslyckas? Vår förhandlingsanalys visar hur kapabel Ni är, och var och hur Ni kan maximera Ert förhandlingsresultat framöver.

Svara på vår enkät


Ta reda på om Ert folk har vad som krävs för att bli starka och framgångsrika förhandlare. Våra 75-frågor i förhandlingskapacitet samlar detaljerad förhandlingsrelaterade fakta från hela Ert företag. Resultaten ger en detaljerad diagnostisk rapport som talar om:
• Hur effektivt ditt folk förhandlar
• Vanliga frågor som behöver lösas
• Luckor i kompetens eller utbildning
• Prioriteringar för Er framtida kompetensutveckling
• Potentiella avkastningen från investeringar i förhandlingsteknik
• Hur Ert företag står sig mot andra företag globalt.

 

HUR STÅR NI I JÄMFÖRELSE MED ANDRA?

Någonsin undrat hur din förhandlingskapacitet står sig i konkurrensen? Vår Förhandling kapacitet analys har genomförts av ett brett spektrum av aktörer i alla typer av företag. Detta gör att resultaten kan jämföras med liknande organisationer som finns i Er bransch, storlek och med geografiska särdrag. Jämför dina poäng med bransch genomsnittet och de bästa resultaten. Se var du överträffar dina konkurrenter och där du behöver lyfta Era kunskaper och färdigheter.

Om Ni vill veta mer kontakta vår förhandlingskonsult nu

AFFÄRS COACHNING

Vissa förhandlingar utmanar även den bästa av Era affärsansvariga. Våra seniora konsulter är beredda att hjälpa dig att förhandla mer framgångsrikt. Vi blir en del av Ert team. Vi coachar Era förhandlare en-till-en, repeterar scenarier, utarbetar förslag och guidar Er från början till slut.

SKAPA ER VINNARSTRATEGI
Oavsett om du förhandlar om ett stort kontrakt, eller ett globalt handelsavtal, har en facklig dialog, så ger Scotwork Ert folk flera konkurrensfördelar. Våra seniorkonsulter har djup kommersiell know-how och förhandlingsexpertis för att hjälpa Er praktiskt att finjustera Er affär. Vi coachar dina förhandlare, flyttar både kropp och själ, och ökar upp Er förhandlingsförmåga, så att Ert affärskritiska resultat blir avsevärt högre. Vill Ni veta mer kontakta våra förhandlingskonsulter nu

 

Om Ni vill veta mer kontakta vår förhandlingskonsult nu

UPPFÖLJNINGS ANALYS

Din förhandling är över. Dammet har lagt sig. Det är dags att möta verkligheten. Men fick Ni den bästa möjliga affären? Gav du bort alldeles för mycket? Fanns det fler eftergifter att vinna av motparten? Vi bedömer styrkor och svagheter i hur Ni nått Era mål. Så Ni får bättre resultat nästa gång Ni förhandlar.

SKAPA ER EN FÖRHANDLING-BEREDD FÖRETAGSKULTUR
Det kan vara för sent att ändra slutresultatet, men utvärdera och lära sig av dina prestationer kommer att hjälpa dig att lyckas i din nästa stora affär. Scotwork ger dig ett oberoende och sakkunnigt perspektiv av vad som hände i förhandlingsrummet. Genom retro analysera din förhandlingsprocess och slutresultatet steg för steg, belyser vi vad som fungerat bra och vad som inte fungerat. Vi identifierar missade möjligheter och visar dig hur en liten kursändring skulle ha gett ett mycket bättre resultat. Vi preciserar exakt hur man höjer upp resultatet genom att finslipa Er strategi, teknik och kompetens. samt ger Ert folk kunskap och förtroende för att få ut mer ur varje affärssituation.


Om Ni vill veta mer kontakta vår förhandlingskonsult nu

Latest Blog:

The Continental System

In 1806 Napoléon Bonaparte tried to force England to submission before undertaking an invasion by sea from France. Napoléons idea was to starve England by blocking British harbours from trading with Europe. Historically it did not quite go the way it was suppose to go for either party, but in the end it proved vain and England slowly came back trading with all countries and former enemies.

Latest Tweet:

Scotwork Sverige
Saxofongatan 16
Skanör
239 36
Sweden
+46 (0) 733 89 79 77
info.se@scotwork.com
Follow us
cpd.png
voty2016_sign_gold.png