Tillbaka till Insights

Början på slutet?

Christopher Bell Blomquist
64C65CC8 1128 4F14 8AC0 E568B5A24211 1 201 A
© Scotwork Sverige

Intressant att följa en rad olika händelser i vår omvärld, oavsett hur lång borta det är så har det på olika vis en påverkan här hemma i vår egen omgivning.

Sårbarheten är långt större än vad man kanske inledningsvis kunde gissa sig till, nästan så fjärilseffekten kan tillämpas på händelser här hemma och i utlandet.

Containerbristen i världen har vi fått höra ett bra tag om, obalansen gör att containrar tenderar att samlas på vissa världsmarknaden.

Detta har gått så långt att transportpriserna radikalt påverkats och bristen gör att Kina valt att köpa upp och ta hem stor del av de volymer som finns tillgängliga på marknaden.Tar man sen och ser på hur transportflödet påverkas av ett containerfartyg som tyvärr ställt sig på tvären i Suezkanalen, så inser man helt plötsligt hur lite som behövs för att skapa obalans på både kort och lång sikt.

Kina har i många år byggt på att modernisera Sidenvägen en väg som mer och mer blir en höghastighetsbana med en rad samhällen som byggs upp och moderniseras på vägen.

Här hemma så har ingen kunnat missa vaccinutvecklingen mellan olika företag, EU och Storbritanniens dialog, eller kanske monolog kring hur det skall fördelas eller inte.

Därutöver har en rad länder inför olika restriktioner som i sin tur gör det väldigt trögt för alla parter att hitta en godtagbar global lösning för oss alla.

Utvecklingen att Ryssland och Kina hittat ett närmare globalt samarbete kommer ha sina konsekvenser likväl som både EU, Storbritannien och USA behöver hitta en gemensam plattform inför framtiden.

Personligen så förvånas jag över hur lite samarbete som uppvisas och hur suboptimerat det blivit på kort tid, det här med praxis har visat sig än en gång vara viktigt i alla relationer, då det i prövande tider avgörs vad man kan förvänta sig av olika parter när de väl sätts under press.

Nu verkar det förhoppningsvis som att vi kommer kunna koncentrera oss på en tid där stora delar av befolkningen efterhand kommer att vaccineras, något som säkert kommer skapa en del stabilitet samtidigt som vi börjar gå tillbaka till det nya normala som en del kallar det.

Scotwork Sweden

Fördelen är att det dykt upp en rad nya möjligheter och ett nytt inlärt beteende som säkerligen kommer påskynda den sk digitala utvecklingen och hur vi kommer bedriva affärer framöver.

Vi har också på kort tid fått nya stora aktörer och ett förändrat beteende i hur vi väljer att handla, mötas och bo för den delen, en utveckling som drivit på priser, intäkter för en del områden medan andra snabbt tappat mark.

Så lite från ovan så upplevs det som vi börjat se slutet av pandemin även om det sköljer våg efter våg över oss, nu är det mer frågan vad allt har för konsekvenser på både lång och kort tid, när väl vaccinet fått genomslag i olika länder.

Efterhand som olika länder får tillgång till EU massiva stödpaket så kommer det en rad kreativa lösningar, allt ifrån Spaniens initiativ till en extra ledig dag som skall finansieras i de 200 största företagen, en tydlig bild som visar att stora företag prioriteras medan en del mindre får klara sig  med andra förutsättningar som finns.

Vad vi kan se här hemma i vår närhet, så kommer det hända otroligt mycket på kort tid, dels beroende på att marknader snabbt förändrats men också för att nya marknadsmöjligheter dykt upp.

Frågan är med hur väl olika företag är beredda på förändringen, nu när det kanske också kommer ta lite tid att få sina leveranser i tid.

Mitt tips till alla är att ta sig tid att utmana sig själv och sin egen verksamhet, en liten riskanalys övning är väl värt att lägga tid på, men än mer intressant är att se vad för möjligheter som nu skapas och hur väl vi kan nyttja den turbulens som nu sker på kort och lång sikt

 

Christopher Bell Blomquist
Managing director Scotwork Sweden
BellBlomquist Consulting.
www.scotwork.se

Christopher Bell Blomquist
Mer från Christopher Bell Blomquist:
En omvärld i oro
Affärsvärld i förändring
Tillbaka till Insights

Prenumerera på vår blogg

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply. We value your privacy. For more information please refer to our Privacy Policy.