Tillbaka till Insights

Omförhandling av avtal?

Christopher Bell Blomquist
5F97A2F3 B30C 4056 9BA7 7BCA48B0AD6B 1 201 A
© C Bell Blomquist

En av de vanligaste frågorna vi nu får är hur en del kunder skall höja sina priser och hur andra har utmaningen av att sitta på andra sidan bordet och ta emot en prishöjning.

En annan fråga är hur man kan omförhandla ett avtal, då omständigheterna förändrats till den milda grad att man inte längre har en lönsamhet.

En tredje fråga vi får är hur mycket man kan höja priserna och om det går att kringgå olika branschavtal beroende på rådande omständigheter på marknaden.

Därutöver så spekuleras det vilt om hur det närmaste året kommer att se ut och om energikrisen kommer vara avgörande för om vi går in i en lågkonjuktur eller inte.

Det vi ser på kort och mellanlång sikt baseras på det vi ser händer på marknaden och de förväntningar som majoriteten kommer att följa framöver, visst har valet en inverkan, dock inte så avgörande som en hel del anser det vara.

Hur som helst så brukar det klassiska uttalandet gälla att ingeting blir så svårt som det ser ut, eller så bra som det verkar, ofta är det helt oförutsedda omständigheter som plötsligt styr om var allt tar vägen.

Ett annat klassikt uttalande är att tror du det blir svårare tider, så kommer du agera därefter, tror du på bättre tider, så kommer du agera därefter, våra antaganden kommer styra oss mer än omständigheterna.

När väl omständigheter väl börja styra oss, så är det allt för ofta något ingen har förväntat sig, ett exempel på nått helt ur det blå skulle kunna vara krig mellan Turkiet och Grekland, om man skall tro en del och tittar på en del uttalande mellan parterna.

Polens krav på Tyskland kring krigsskadestånd är ett annat, Ryssland oberäknelighet kan självklart sätta olika svåra scenarier på kartan, även om jag personligen inte har det som skräckscenarie.

Energikrisen tar just nu allt syre I rummet, så allt annat som är viktigt tendrar att bara fara förbi, tyvärr glömmer vi att se ljuset i tunneln för ögonblicket, då EU inte bara tittar på i nuläget, utan alla jobbar på en lösning på både kort och lång sikt.

Tyskland tror tex att de kan klara sig utan att starta 3 kärnkraftverk i vinter, vilket är en bra signal, Frankrike räknar med att ha igång alla sina 57 kärnkraftverk i vinter (  ca hälften är i serviceläge ), Polen har fått igång sin gasledning från Norge, Finland har fått igång sitt nya kärnkraftverk, Danmark planerar få igång sitt eget gasfält igen och både Norge och England har fått igång sina gas och oljefält igen efter att lönsamheten kommit tillbaka.

Vi kommer att få styr på det mesta inom det närmaste året om ni vill höra min mening, men de kommer inte ske utan konsekvenser både ekonomiskt och politiskt.

England har precis fått en ny Premiärminister på gott och ont, Sverige får snart en ny regering eller inte, på gott och ont, at byta ledarskap eller att omorganisera är inte alltid vägen framåt, Vad de flesta företagare och privatpersoner vill ha är stabilitet och kontinuitet , så det går att planera därefter, gärna på 10 år

Lappkast skapar bara handlingsförlamning, då det inte går att göra långsiktiga strategiska planer om kartan ständigt skall ritas om.

Är det nu så att vi får förvänta oss snabba förändringar i en oroligt tid med en massa variabler som det inte går att styra över, då kommer troligtvis "Force Majeure" få en helt ny praxis, då den kommer åberopas i de flesta avtal som redan är ingångna eller som kommer att gälla framöver.

Ett annat alternativ är att avtal kommer innehålla sk triggerklausuier, där olika händelser tillåter omförhandling eller option på olika händelser, hur som helst så kan avtal inte bara handla om att en part skall vinna eller förlora beroende på oförutsebara omständigheter.

Visst kan man blanka och köpa in varor eller tjänster på längre sikt, risken är bara att blir differensen allt för stor , så rivs avtalen likväl upp, så det ligger i allas intressen av att få fungerande avtal över tid.

I de avtalsförhandlingar vi hjälper till, så jobbat vi fram olika både taktiska och strategiska möjligheter som både kan gälla i framtiden likväl som retroaktivt.

För oss är det inget unikt i det som händer i vår omvärld och hur det påverkar en förhandling, våra redan inarbetade träningsupplägg speglar dessa situationer ur flera perspektiv, den vanligaste utmaningen vi stöter på och som vi hjälper till att lösa är att allt för ofta, så förhandlar man inte, utan parterna bara problemlöser olika situationer

Att det finns flera olika sätt at komma fram till en lösning i en konflikt missar de flesta, tyvärr så väljer allt för många att kompromissa i ett försök att komma till avslut.

Nyckeln till framgång är att förstå vad man har att jobba med och vilka valmöjligheter man väljer att jobba vidare på, utan att för den skull begränsa sig själv eller sin motpart, är båda parter väl förberedda, så kan båda parter få långt mycket mer i en överenskommelse än vad de vanligtvis fått tidigare i sina överenskommelser.

Tänk på att man behöver inte vara överens i en förhandling för att vara överens, man kan nå avslut i en konflikt och fortfarande se på sakerna ur helt olika perspektiv.

Christopher Bell Blomquist
Managing director Scotwork Sweden

Christopher Bell Blomquist
Mer från Christopher Bell Blomquist:
Qui audit adipiscitur
Mind The Gap
Tillbaka till Insights

Prenumerera på vår blogg

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply. We value your privacy. For more information please refer to our Privacy Policy.