Tillbaka till Insights

Pressad i en förhandling?

Christopher Bell Blomquist
EC83649A DC6A 4B74 B220 4FE291592CA6 1 102 O
© Christopher Bell Blomquist

Har du någonsin känt dig stressad eller pressad i en förhandling?

Det är kanske inte helt ovanligt att förhandlingar kan uppfattas som både stressiga och pressande för en eller båda parterna i en förhandling.

Det är heller inte ovanligt att det är en avsiktlig strategi att utsätta sin motpart för påtryckningar och hot eller i varjefall vad de kan undvika om de väljer att vara medgörliga tilll en överenskommelse.

Många gånger när vi ser på förhandlingsresultat eller när vi i efterhand eller inför en kommande förhandling skall hjälpa till med råd och dåd, så tittar vi alltid på vad som hänt historiskt i relationen.

Generellt så missbedömer de flesta sin position i de flesta fall även på båda sidor av förhandlingsbordet, man är aldrig så stark som man tror inte heller så svag som man uppfattar sin egen situation att vara.

Skulle det mot förmodan vara till en part 100% fördel i maktbalansen, så får man värdera andra detaljer i sin utvärdering.

Beroende på vad den reella kostnaden är över tid eller i konsekvens av att göra en ensidig egenmäktig handling för att få det som man vill ha det.

Där finns alltid grader i helvetet oavsett hur det ser ut, så finns det olika alternativ att överväga, även rena konsekvenser i olika resultat skall övervägas , inte alltid ur perspektivet av vad som är bra och mindre bra, utan helt ur ett kostnadsperspektiv reellt som teoretiskt.

Det är ofta här det går fel, många missbedömer situationen och ger antingen efter för mycket eller i värsta fall håller igen för att inte riskera att motparten skall bli girig eller fråga efter mer.

I goda tider så kan dåligt ledarskap gömma sig i bra resultat, i tuffa tider, så blir marginalerna mindre och det blir lättare en utmaning utöver att bara bygga uppgörelsen på relation.

I en del internationella ledarskapskurser så tränas man i hur man reagerar som person i olika utsatta situationer, i det militära tränar man att leda och ta beslut under press och stress.

Mycket av det här handlar om att få förståelse kring sitt eget sätt att reagera och varför man reagerar som man gör, det som oftast inte är med är hur man reagerar och planerar om man inte lägger press och stress på sig själv och motparten.

Lägger man mer tid på att vara kreativ så upptäcker man tids nog att det finns fler sätt att uppnå samma resultat utan att för den skull bara hamna i ett eller två sätt att lösa det.

När din hjärna stressas eller pressas så tar du beslut med ryggraden, ungefär som att fly eller fäkta, det är mer effektivt ute på en savann när ett lejon jagar dig än vid ett förhandlingsbord där motparten försöker skrämma dig till eftergifter.

Rent strategisk men även rent taktiskt så finns det mycket bättre sätt att nå bra och bättre resultat för egen del än att slåss och tvinga sin motpart till underkastelse.

Även om det i krig kan framstå att en sida har vunnit, så är det för den skull inte kostnadsfritt för någon av parterna, tar man även in konsekvenser efter en sk seger för andra parten så tenderar kostnaderna finns där även efter att parterna slutet en fred.

Märkligt nog kan du förlora alla slag och likväl vinna ett krig, i en förhandling kan en tillfällig seger bädda för ett senare nederlag när väl allt skall summeras.

Saker blir än mer komplicerade om vadera part mäter kostnader och eftergifter på olika vis, det är inte nödvändigtvis så att förluster är en del av ekvationen om målet är det viktigaste för endera part.

Det kan även vara så att år senare kan gamla kostnader och förluster tas upp, då maktbalansen flyttats mellan parterna, något som i princip kan betyda att du får betala för att få komma till förhandlingsbordet igen eller över huvud taget.

Låter det kryptiskt, egentligen inte, Frankrike och EU utdömde dryga böter för ett tag sedan till några stora företag för att de satt i system sen 20 års tillbaka med att kostnadsbelägga möten med beslutsfattare.

Ett problem som växte med tiden då internationella konsulter satt i system att rigga förhandlingar ensidigt och aggressivt mot en rad motparter.

Sen en tid tillbaka, så har situationen vänt, då det delvis blivit så att en del leverantörer nu sitter med en mer dominant ställning, som gör att en rad inköpare nu fått lägga om sina strategier efter att ha tryckt till eller blivit tilltryckta i återkommande förhandlingar.

Vill Ni lära er mer kring olika förhandlings situationer eller där ni behöver vara mer rustade för en en utmanande vardag, hör av er, så kan vi se hur vi kan bidra till att göra er vardag lite bättre, om inte annat så på sikt.

Christopher Bell Blomquist
Managing director Scotwork Sweden

Christopher Bell Blomquist
Mer från Christopher Bell Blomquist:
Affärsmöte online
Can I pick your brain for some free advice?
Tillbaka till Insights

Prenumerera på vår blogg

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply. We value your privacy. For more information please refer to our Privacy Policy.