Tillbaka till Insights

Svårt att komma överrens?

Christopher Bell Blomquist
FBB0DFC3 1317 4B8E A606 C441AB5DA25D 1 201 A
© Scotwork

Hur svårt kan det vara att faktiskt hitta en överenskommelse, även om man tycker helt olika och kanske tom inte ens egentligen vill ha med varandra att göra?

För många år sedan när jag i mitt jobb coachade affärscoacher i olika delar av Sverige , så var det inte ovanligt att jag ibland sprang på interna coacher som tappat intresset av att coacha en del lokala säljare, då de ansågs vara ocoachbara.

Jag tror vi alla kan relatera till olika situationer, allt i från skilsmässor till öppna konflikter både inom familjen men absolut även i våra jobb där vi av olika anledningar måste hitta fram till lösningar trots att det ser omöjligt ut.

Funderar vi vidare och tar en titt bland politiska partier eller varför inte mellan olika länder och politiska åskådningar, så kan vi säkert se att även i krig så behövs det överenskommelser även om man i stort inte är överens.

Tar man även en djupare inblick i vår kriminalvård, så tror jag det förvånar en del att kriminalvården också har en coachmodell som de tillämpar på sina interner i olika former.

Det här med att hitta fram till en lösning är för många en ren blockering, speciellt om man tror att man först måste ha samsyn i frågor innan man kan komma vidare.

Ofta blandas överenskommelser ihop med att man först skall övertyga och sälja in en ide för att först få ett ja av motparten, speciellt inom affärsvärlden så är det i många organisationer som har en övertygelse om att övertala sin motpart för att sen gå på avslut med fokus på pris som en del i sin avslutsteknik.

Det kan säkert bli rätt i många fall, tyvärr visar det sig ofta att marginalerna faller markant i varje affärsuppgörelse, speciellt då båda parter lägger huvuddelen av sin tid på att fokusera på pris.

I en del fall, så kan man vara så långt ifrån varandra att det behövs en medlare eller att man väljer lösa det via en domstol eller advokater, risken med att låta saker eskalera är att man ibland tappar kontrollen över hur det hela kan sluta och därmed riskera en större kostnad än att faktiskt komma överens från början.

Självklart kan det vara en strategi att låta en konflikt ta sin tid och kanske hjälpa till med att dra den i långbänk, men det tenderar ibland att vara så att "rättvisan hinner ikapp, om än så på haltande fot"

Ser man historiskt på konflikter och affärsuppgörelser så har det alltid funnits utmaningar där en del uppgörelser i princip bara gjort konflikten värre för att sen få ta kostnaderna längre fram då parterna inta alltid haft samsyn i att det varit en ömsesidigt bra uppgörelse.

Kom ihåg att båda parter bör ha ett intresse att hitta fram till en lösning, resultatet bör också vara intressant för båda parter, i varjefall inom rimligheten för den part som får ut minst av att komma överens.

Är en överenskommelse helt ensidigt skriven, så handlar det mer om en villkorslös kapitulation snarare än en förhandling mellan parterna, grundprincipen är att båda parter givit och tagit i villkoren mellan parterna, för att få kalla det en förhandlingslösning.

Viktigt är bara att inte blanda ihop kompromisser med att förhandla, att mötas halvvägs är ofta en dålig lösning för båda parter, en överskattad terminologi som allt för oftast missbrukas i media.

Idag är det allt för ofta en fråga att parter avsiktligen ställer sig långt ifrån varandra för att sen ha något att ge bort efterhand, för att i slutändan hoppas på att sluta högre än om man från början varit mer realistisk i sitt utgångsläge.

Tyvärr försvårar man det bara för varandra och det tenderar mer bli ett spel eller ett spektakel som skall genomföras, snarare än att parterna försöker hitta en bättre väg framåt.

En del av oss kan nog känna igen sig en återkommande årsförhandlingar som mer och mer får en struktur som skall försvåra en dialog, och där det riggas för att man mer skall presentera innehåll till en upphandling eller excelfil om man har otur.

Ibland talar man så lite med varandra att det ger utrymme för blufföretag att ställa upp i upphandlingar för att sen fakturera för tjänster mm som i princip aldrig utförs eller levereras.

Där finns en rad olika sätt att lösa dessa situationer både som säljare och köpare även om det är strängt reglerat i en rad avtal och offentliga spelregler, poängen är i grunden att få talas vid i olika former även om det bara handlar om att inhämta fakta och förståelse parterna emellan.

Det svåraste med att hitta lösningar på svåra konflikter är att vara kreativ och att träna sig i att tänka i olika perspektiv för att hitta olika formler på hur man kan lösa den uppkomna situationen.

Tar man sig tid, lägger känslorna till sidan, så går det mesta att lösa, även om det kan vara tröttande att behöva tänka till utanför sina egna referensramar, är det för svårt, kan man alltid be om hjälp.

Christopher Bell Blomquist
Managing director Scotwork Sweden
BellBlomquist Consulting.
www.scotwork.se

Christopher Bell Blomquist
Mer från Christopher Bell Blomquist:
Two wrongs don’t make a right
När övertalning inte längre fungerar
Tillbaka till Insights

Prenumerera på vår blogg

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply. We value your privacy. For more information please refer to our Privacy Policy.