STARTA DIN UTVECKLINGSRESA HÄR

ANS förhandlingsteknik

Vår förhandlingskurs, Advancing Negotiation Skills (A.N.S.), hjälper varje år tusentals förhandlare att påbörja sin träning i förhandlingsteknik. Genom en utmanande blandning av praktisk träning, online verktyg, videoanalys och korta föreläsningar genomförda av expertcoacher, förbereder A.N.S personer i alla åldrar, bakgrunder och kunskapsnivåer att bli utomordentliga kommersiella förhandlare

Vår förhandlingskurs, Advancing Negotiation Skills (A.N.S.), hjälper varje år tusentals förhandlare att påbörja sin träning i förhandlingsteknik. Genom en utmanande blandning av praktisk träning, online verktyg, videoanalys och korta föreläsningar genomförda av expertcoacher, förbereder A.N.S personer i alla åldrar, bakgrunder och kunskapsnivåer att bli utomordentliga kommersiella förhandlare

Vem bör gå våra kurser?

 

Det enkla svaret är att A.N.S är perfekt för alla inom er verksamhet som utför någon typ av förhandling, oavsett om det är externa eller interna förhandlingar. Vi tränar Företag och organisationer inom alla funktioner: Försäljning/Kommersiellt; Inköp/Upphandling; Träning & Utveckling; HR; Fackligt ; Ledningsgrupper; Styrelser; Chefer, Ledare, Coacher med flera.


“Det går inte enda dag utan att jag använder det jag lärt mig på kursen. Några saker gjorde jag redan sen tidigare, men nu har jag en struktur att hänga upp dem på. Det är verkligen den bästa kursen som jag någonsin varit på. Jag vill tacka er så mycket, det har verkligen förändrat mitt liv. Den höjde min kunskapsnivå och mina färdigheter och jag är tacksam för att jag fick gå den här kursen. Jag sparade mer än £100k inom 90 dagar efter jag gått kursen” (citat översatt från engelska)

BAS BANNINK

Sales Engineer, Cisco

 

Vad lär ni er på vår A.N.S kurs?

 

BEHÄRSKA KONSTEN ATT VARA I KONTROLL

Att veta var och när man ska ta kontroll är grunden i en bra förhandlingsteknik

 

FOKUSERA PÅ PRIORITERINGARNA

Vårt Förberedelseverktyg förenklar komplexiteten genom att definiera tydliga mål och prioriteringar

 

ATT FÖRSTÅ PROCESSEN 

Kunskapen om vår åtta-stegs process hjälper dig att navigera genom förhandlingens alla vändningar

 

“Vi deltog på en Scotwork Advancing Negotiation kurs med en grupp på 24 seniora säljchefer från Sodastream. Kursen var väldigt professionellt upplagd, med högkvalitativa metoder och kursmaterial. Kursledarna var erfarna, professionella och engagerande. Tiden användes effektivt och kursen gav alla deltagare flertalet praktiskt användbara verktyg. På det hela taget var alla väldigt nöjda och upplevde att de fick stort värde från kursen. Jag är säker på att kursen kommer att bidra till vårt företags framgång i affärer.”

 

Limor Samet - Chef för Utbildning och utveckling - Sodastream

 

Mer om vår ANS kurs

INSPIRERANDE OCH BELÖNANDE

Skräddarsydd för era affärsbehov, A.N.S. lär dig att förhandla på ett professionellt, etiskt sätt och framgångsrikt. Den ger era medarbetare kontrollen och självförtroendet att ta sig förbi eventuella risker, ta initiativ och att använda olika kreativa tekniker för att få fram den bästa resultatet både kortsiktigt och långsiktigt. Allt det här sker i en lärande miljö som är modern, inspirerande, praktisk, samtidigt som det skapar  teamkänsla och är underhållande för alla deltagarna.

PRAKTIK & TEORI

A.N.S. har ett praktiskt koncept att bygga på olika färdigheter. 80% av tiden används till praktiska övningar av äkta förhandlingsfall ifrån verkligheten. Varje förhandlingsfall återskapar en typisk konfliktsituation. Deltagarna arbetar i team för att hitta lösningar genom att använda olika förhandlingstekniker och strategier. Kursen körs över tre dagar, där varje halvdagsmodul innehåller en kort föreläsning, förberedelse, förhandlingar och videoanalys

COACHNING AV VÅR EXPERT

A.N.S. kursen leds av två förhandlingsexperter från Scotwork, var och en av våra kursledare har många års erfarenhet av verkliga förhandlingar. Våra experter ger återkoppling på alla förhandlingssituationerna i realtid, levererar omedelbar, skarp feedback och ger direkt - på - plats coachning och exempel. Med förhållandet en coach/kursledare/expert på sex deltagare, garanteras det att varje deltagare får en högkvalitativ personlig coachning och feedback.

Före och efter en kurs

A.N.S. är mer än bara en tredagars kurs. För många är det en början av en livslång utveckling av sina färdigheter.

 

ER PROFIL INNAN EN KURS

Vårt frågeformulär för Förhandlingsprofilen fångar deltagarnas självförtroendenivå före kursen. Den plockar upp områden där både mindre och större självförtroende kan påvisas, profilen påvisar de aspekter som behöver mest uppmärksamhet. Denna ögonblicksbild hjälper våra coacher att ta fram en personlig utvecklingsplan för respektive kursdeltagare

CAPABILITY SURVEY

Innan kursen, ber vi deltagarna att delge oss deras insikter om deras organisation och dess inställning till förhandling genom vår Capability Survey, en undersökning av organisationens förmåga. Undersökningen, tillsammans med intressentanalyser, gör det möjligt för våra konsulter att fokusera träningen på rätt områden så att resultatet får störst effekt för både organisationen samt för individen

STÖD EFTER KURSEN

Efter att A.N.S kursen har slutförts kan deltagarna använda sin Personliga utvecklingsplan för att fortsätta sin utveckling av färdigheter och förmågor. De har också fri tillgång till Scotwork Toolbox, Scotwork verktygslåda, med en mängd av material, hjälpmedel och verktyg tillgängliga online, som kan inspirera och stötta dem i framtida förhandlingar. Vårt Förberedelseverktyg är ovärderlig vid förberedelsen och planeringen inför en förhandling, Scotwork App ger användbar diagnostik, tips och tekniker direkt i er mobil eller laptop

Hur klarar er verksamhet en jämförelse?

Klarar er förhandlingsförmåga att jämföras med er industri bransch? Ta reda på svaret med hjälp av Scotworks undersökning av företagets förhandlingsförmåga, Scotwork Negotiation Skills Capability Survey.

 

Man Glasses Small Min 2

Söker ni efter ett annat land?

Söker ni en global lösning?