UTÖKA OCH FÖRBÄTTRA ERA KUNSKAPER

ANS 2 kurs i
Förhandlingsteknik

Vår Advancing Negotiation Skills kurs 2 (A.N.S.2) är en vidareutvecklings kurs för den mer erfarne förhandlaren.A.N.S.2 innehåller fem nya praktiska förhandlingssituationer som vi tränar med hjälp av video. A.N.S.2 tar er förhandlingsträning till nästa nivå, vilket ökar på era kunskaper, ert självförtroende, skaparen mer kontroll samt ger er nya verktyg.

 

Vår Advancing Negotiation Skills kurs 2 (A.N.S.2) är en vidareutvecklings kurs för den mer erfarne förhandlaren.A.N.S.2 innehåller fem nya praktiska förhandlingssituationer som vi tränar med hjälp av video. A.N.S.2 tar er förhandlingsträning till nästa nivå, vilket ökar på era kunskaper, ert självförtroende, skaparen mer kontroll samt ger er nya verktyg.

 

Mer om vår ANS 2 kurs?

A.N.S.2 är till för deltagare som redan genomgått vår Scotwork’s A.N.S. kurs och som vill lyfta sina kunskaper mer. A.N.S.2 är till för alla typer av deltagare som i sina roller är AM, säljchefer, köpare, Strategisk kundansvarig, ledare, Chefer, VP kundansvarig eller region/ nations ansvariga i olika former.


“Efter att ha deltagit på en (A.N.S) Advancing Negotiating Skills kurs för tre år sedan, så lyfte A.N.S.2 definitivt mina kunskaper till en helt ny nivå.”


Store Operations Director

 

 

Vad lär ni er på

A.N.S.2?

HUR MAN FORTÄTTER VarA FLEXIBEL

Genom att förbereda sig väl och ständigt vara kreativ i sitt sätt att tänka, så blir det allt lättare att manövrera och hålla möjligheter öppna hela vägen till mål. 


HUR MAN UTVÄXLAR EFTERGIFTER MEST EFFEKTIVT

Ge aldrig bort något lättsinnig eller utan att få något värdefullt som motprestation av motparten i förhoppning att de skall säga ja till affären.


HUR MAN HANTERAR SVÅRA PERSONER

Lär er att ständigt vara i kontroll, oavsett om ni möter svåra eller utmanande motparter och deras sätt att agera.


HUR MAN BYGGER FÖRTROENDE

För att uppnå bästa resultat, så behöver alla förhandlare, team och ledare lära sig att alltid agera proffsigt och säkert, även under pressade situationer.

 

Pedagogiken som används på kursen gör att det är en mängd praktiska övningar och samarbeten (…) det är aldrig tråkigt, då man är konstant sysselsatt och involverad från början av kursen tills kursen är slut med hjälp av professionella och engagerade kursledare, vi är väldigt nöjda med innehållet och kvaliteten på träningen, kan verkligen rekommendera den här kursen.

Bjarne Cronfeld, Global Project Management Training - GEA Process Engineering

Mer om vår ANS 2 kurs

INSPIRERANDE OCH BELÖNANDE

Skräddarsydd för era affärsbehov, A.N.S.2 lär er att förhandla professionellt, etiskt och framgångsrikt. Kursen ger era medarbetare självförtroende och kontroll för att komma förbi svåra förhandlingssituationer, ta initiativ och använda sig av kreativa möjligheter och tekniker för att uppnå bästa affärsresultat. Allt det här sker i en modern miljö som är både inspirerande rolig samt skapar ett starkt team och ett starkare självförtroende.

PRAKTIK & TEORI

A.N.S.2 tar ett praktisk förhållningssätt till hur vi bygger er förhandlingskompetens. 80% av tiden är dedikerat till att öva i riktiga förhandlingssituationer och 20 % är avsatt till typisk klassrums lärare stil utbildning. Varje affärssituation speglar en typisk utmanande förhandlingssituation från affärsvärlden. Deltagarna arbetar i team där de tillsammans skall finna fram till ett resultat genom att använda olika förhandlingstekniker. Kursen genomförs över två dagar, varje halvdagsmodul inkluderar en kort lektion, förberedelse, träning och videoanalys i realtid.

COACHNING AV VÅR EXPERT

A.N.S.2 kursen leds av två förhandlingsexperter från Scotwork, var och en av våra kursledare har många års erfarenhet av verkliga förhandlingar. Våra experter ger återkoppling på alla förhandlingssituationerna i realtid, levererar omedelbar, skarp feedback och ger direkt - på - plats coachning och exempel. Med förhållandet en coach/kursledare/expert på sex deltagare, garanteras det att varje deltagare får en högkvalitativ personlig coachning och feedback.

Före och efter en kurs

A.N.S.2 är mer än bara en tvådagars kurs. För många är det en början av en livslång utveckling av sina färdigheter.

ER PROFIL INNAN EN KURS

Vårt frågeformulär för Förhandlingsprofilen fångar deltagarnas självförtroendenivå före kursen. Den plockar upp områden där både mindre och större självförtroende kan påvisas, profilen påvisar de aspekter som behöver mest uppmärksamhet. Denna ögonblicksbild hjälper våra coacher att ta fram en personlig utvecklingsplan för respektive kursdeltagare

CAPABILITY SURVEY

Innan kursen, ber vi deltagarna att delge oss deras insikter om deras organisation och dess inställning till förhandling genom vår Capability Survey, en undersökning av organisationens förmåga. Undersökningen, tillsammans med intressentanalyser, gör det möjligt för våra konsulter att fokusera träningen på rätt områden så att resultatet får störst effekt för både organisationen samt för individen

STÖD EFTER KURSEN

Efter att A.N.S.2 kursen har slutförts kan deltagarna använda sin Personliga utvecklingsplan för att fortsätta sin utveckling av färdigheter och förmågor. De har också fri tillgång till Scotwork Toolbox, Scotwork verktygslåda, med en mängd av material, hjälpmedel och verktyg tillgängliga online, som kan inspirera och stötta dem i framtida förhandlingar. Vårt Förberedelseverktyg är ovärderlig vid förberedelsen och planeringen inför en förhandling, Scotwork App ger användbar diagnostik, tips och tekniker direkt i er mobil eller laptop

Hur klarar er verksamhet en jämförelse?

Klarar er förhandlingsförmåga att jämföras med er industri bransch? Ta reda på svaret med hjälp av Scotworks undersökning av företagets förhandlingsförmåga, Scotwork Negotiation Skills Capability Survey.

Man Glasses Small Min 2

Söker ni efter ett annat land?

Söker ni en global lösning?