FÖR VIDARE FÖRETAGSUTVECKLANDE FÄRDIGHETER

Kurs för

Förhandlingscoach

(C.N.S.)

Vår kurs för Förhandlingscoacher ger era egna tränare förmågan, kunskapen och resurserna för att se till att era egna förhandlare är bäst i klassen. Genom en inspirerande och praktiskt utformad workshop lär sig deltagarna hur de ska utvärdera, ge feedback och driva era förhandlingar i mål

Vår kurs för Förhandlingscoacher ger era egna tränare förmågan, kunskapen och resurserna för att se till att era egna förhandlare är bäst i klassen. Genom en inspirerande och praktiskt utformad workshop lär sig deltagarna hur de ska utvärdera, ge feedback och driva era förhandlingar i mål

För vem passar kursen?

Scotwork kurs för Förhandlings coach är utformad för att passa för träningsledare och interna tränings- och utvecklings ansvariga. Alla som deltar har redan genomfört vår Förhandlingskurs A.N.S.


“Alla mina förhandlare har gått Förhandlingskursen A.N.S. men jag ville att de skulle ta nästa steg och bli skickliga förhandlingscoacher.”

Global Marknadsdirektör

Vad lär ni er

på kursen?

UTVÄRDERA BETEENDE VID FÖRHANDLING

Hur ni utvärderar era förhandlares beteende och resultat samt coachar dem i deras styrkor och svagheter.

 

GE RÅD TILL FÖRHANDLINGSTEAM

Hur ni kan förbättra resultatet genom att supponera dera förhandlare i varje steg i förhandlings processen

 

COACHA ERA FÖRHANDLARE

Stötta era förhandlare med ett kontinuerligt mentorskap från era skickliga coacher som finns internt

“Scotwork levererade ett träningsprogram för förhandling i toppklass för FT. Vi var verkligen imponerade av deras förståelse för våra specifika behov som företag och av kvalitén och den praktiska användbarheten av deras metod.”

 

Ellis Croft, Global Commercial Academy Lead - Financial Times

 

Mer om kursen

INSPIRERANDE OCH GIVANDE

Skräddarsydd för ditt företags behov, Kursen för Förhandlingscoach lär dig hur du uppdaterar dina förmågor, motiverar interna tränare och bibehåller en stark förhandlingskapacitet över hela organisationen. Lär dig också att mäta individens förmåga med vår utvärderingsmodell, utvärdera prestandan samt framgångsrikt coacha genom att använda vår unika metodik. Gör allt detta i en miljö som är inspirerande, modern, med en laganda och på ett underhållande sätt

PRAKTISK MER ÄN TEORETISK

Kursen, som äger rum över 2.5 dagar, innehåller en blandning av praktiska övningar och teoripass. Deltagarna kommer också att granska ett urval av förhandlingsscenarion på video, själva pröva på förhandlingscoachning och erhålla insikter och guidning på expertnivå från våra konsulter

EXPERT COACHING

Varje kurs körs av två Scotwork konsulter, som var och en har en mångårig erfarenhet av olika branscher. De ger en direkt, tydlig återkoppling och ledsagar deltagarna med värdefulla råd och tips.  Med en coach-till-deltagare fördelning på 1:4, får varje deltagare massor av 1-2-1 coachning av högsta kvalité  

Före och efter

Alla deltagare på en Kurs för Förhandlingscoacher får expertinput och support både före och efter kursen:

PROFIL FÖRE KURSEN

Vårt frågeformulär för Förhandlingsprofilen fångar deltagarnas självförtroendenivå före kursen. Den plockar upp områden av både litet och stort självförtroende, och markerar de aspekter som behöver mest uppmärksamhet. Denna ögonblicksbild hjälper våra coacher att ta fram en personlig utvecklingsplan för respektive kursdeltagare.

CAPABILITY SURVEY

Innan kursen ber vi deltagare att delge oss deras insikter om organisationen och dess inställning till förhandling genom vår Capability Survey, undersökning av organisationens förmåga. Undersökningen, tillsammans med intressentanalyser, gör det möjligt för våra konsulter att fokusera träningen på rätt områden så att resultatet är till gagn både för organisationen som för individen

STÖD EFTER KURSEN

Efter att kursen har slutförts kan deltagarna använda sin Personliga utvecklingsplan för att fortsätta sin utveckling av färdigheter och förmågor. De har också fri tillgång till Scotwork Toolbox, Scotwork verktygslåda, med en mängd av material, hjälpmedeloch verktyg tillgängligt online, som kan inspirera och stötta dem i framtida förhandlingar. Vårt Förberedelseverktyg är ovärderlig vid förberedelse och planering inför förhandlingar, Scotwork App däremot ger användbar diagnostik, tips och tekniker.

Hur klarar er verksamhet en jämförelse?

Klarar er förhandlingsförmåga en jämförelse med industrins benchmark? Ta reda på hur det ser ut genom Scotworks undersökning av företagets förhandlingsförmåga, Scotwork Negotiation Skills Capability Survey.

Man Glasses Small Min 2

Letar ni efter ett annat land?

Letar ni efter en global lösning?