PLANERA OCH FÖRBERED ERA TEAM

Vårt Masters Program

Vårt Masterprogram är ett konsultativt upplägg anpassat efter era behov och ledningsnivå. Programmet ger mer erfarna förhandlare kunskaperna för att bemästra mer komplexa, sk multi nivåförhandlingar. Genom att repetera och fördjupa principerna i ANS kurserna, så lär sig deltagare att förbereda, leda, och lyssna av sina team, tolka motpartens agerande samt öppna insikter kring informationsflödet i strategiska förhandlingar

Vårt Masterprogram är ett konsultativt upplägg anpassat efter era behov och ledningsnivå. Programmet ger mer erfarna förhandlare kunskaperna för att bemästra mer komplexa, sk multi nivåförhandlingar. Genom att repetera och fördjupa principerna i ANS kurserna, så lär sig deltagare att förbereda, leda, och lyssna av sina team, tolka motpartens agerande samt öppna insikter kring informationsflödet i strategiska förhandlingar

Vem är programmet för?

 

“Vårt Mastersprogram är skapat för personer med seniora förhandlingsroller eller ett ansvar för att driva ett eller flera förhandlingsteam.”

National Account Director

 

Vad är det som

Master programmet lär ut?

 

BYGG EN GEMENSAM BILD AV

HUR TEAMET FÖRHANDLAR

Hur man får en fler dimensionellt förståelse kring en förhandling, i hela teamet

 

LEDA FÖRHANDLINGAR STRATEGISKT

Hur man synkroniserar en eller flertal olika förhandlingar med era bredare affärsstrategier och mål

 

“Scotwork är en välrekommenderad och professionell global organisation; lätt och trevlig att arbeta med och med en global täckning som har tillgodosett våra behov att fortlöpande kunna erbjuda en kvalitativ träning och en användarvänlig plattform till vårt seniora team, med hjälp av Scotwork utbildnings- och utvecklingsprogram.”

 

Anthony Groves, Global Affärsdirektör - Dentsu Aegis Network

 

Tala med våra konsulter om att bygga ert skräddarsydda sätt att arbeta

INSPIRERANDE OCH GIVANDE

Vårt Mastersprogram tar kompetensbyggande vidare utanför förhandlingsrummet och sätter det i ett bredare affärssammanhang. Den lär ut en förståelse kring säljares och köpares beteenden, skär igenom komplicerade situationer, väljer ut den bästa strategiska vägen framåt och inspirerar ert team för att komma vidare i dialogen. Våra expert konsulter ger djupgående individuell coachning och fokuserar kursen på era nuvarande behov och önskemål. Liksom Scotwork A.N.S kurs, så är tidschemat utmanande och praktiskt inriktat, men även inspirerande och roligt.

PRAKTIK FRAMFÖR TEORI

Vår strategiska kurs kombinerar lektionsbaserade insikter med praktiska affärsövningar för att utforska hur man kan överkomma typiska strategiska hinder. Deltagarna använder PODEL diagnostikmodellen till att understödja sina beslut. Kursen körs över 3 dagar, varje halvdag inkluderar en kort lektion, förberedelse, affärövningar och videoanalys.

EXPERT COACHING

Programmet genomförs av två expertkonsulter från Scotwork, var och en med omfattande kundkunskaper och erfarenheter av att köra förhandlingar på en mer senior nivå. De ger synpunkter och rekommendationer på övningarna i realtid, samt tips och trix på vad man kan göra annorlunda och på ett bättre vis. Med förhållandet av en kursledare på 6 personer, så får varje deltagare en garanterat kvalitet, uppmärksamhet och individuell coachning.

Före och efter

Alla deltagare får synpunkter och stöd från våra experter både före och efter programmet.

 

FÖRE- KURSEN PROFIL

Vår Förhandlingsprofils frågor fångar själva självförtroendet av en deltagare innan kursen skall köras. Den plockar ut områden där det finns mer eller mindre lågt eller hög känsla av självförtroende som behöver mer uppmärksamhet. Den här ögonblicksbilden bidrar till att våra coacher kan hjälpa till att skapa en personlig utvecklingsplan för varje deltagare.

CAPABILITY SURVEY UNDERSÖKNING AV FÖRETAGETS FÖRMÅGA

Innan en deltagare är med på en träning, så uppmanas de ge oss insikt i deras organisation sätt att närma sig sina förhandlingar, via vårt online undersökning Capbility Survey. Denna, kombinerat med intressenters analyser, tillåter våra konsulter att fokusera på områden som bidrar till att maximera utfallet på bästa vis för både individ och organisation.

EFTER- KURSEN SUPPORT

När väl programmet är fullföljt, så fortsätter deltagarna att använda sin personliga utvecklingsplan som en karta över hur de skall vässa sina kunskaper och kompetens över tid.

De har tillgång till Scotworks Verktygslåda, en uppsjö av innehåll online, verktyg och material för att inspirera och hjälpa på bästa vis till framtida strategiska förhandlingar.

Vårt Förberedelseverktyg är ovärderligt till att förbereda och planera en kommande förhandling, medan Scotwork App bidrar med både analyser, tips och olika tekniker.

Hur står ni er i jämförelse med andra?

Är era förhandlingskunskaper I paritet med andra i er bransch? Ta reda på svaret med hjälp av Scotwork Förhandlings Undersökning Scotwork Negotiation Skills Capability Survey

 

Man Glasses Small Min 2

Letar ni efter ett annat land?

Letar ni efter en global lösning?