KONSULTHJÄLP I EN FÖRHANDLING

Behöver ni stöd och råd?

 

Våra konsulter hjälper organisationer, företag, industrier och branscher att vinna förhandlingar och affärer både lokalt och globalt.

 

Tala med en Scotwork konsult

Våra konsulter hjälper organisationer, företag, industrier och branscher att vinna förhandlingar och affärer både lokalt och globalt.

 

Utvärderar

 

•  Var är det för typ av mervärden ni vill säkra?

 

•  Frågeställningar om: process, färdighet, historisk, förmåga, kompetens, kapacitet, praxis, omfattning, mandat, eskalering, resultat?

 

•  Hur ser den aktuella maktbalansen ut?

 

 

Utvecklar

 

•  Orsaken till nuvarande maktbalans och hur ni kan förflytta den

 

•  Vägledande principer och hur ni kan stödja er organisation

 

•  Strategiska mål och val

 

•  Er egen struktur för att konsekvent leverera beprövande lösningar

 

Coaching 

•  Leverera långsiktiga och varaktiga råd

 

•  Definiera och leverera utvecklingsplaner

 

•  Bygg upp förmågan och kapaciteten genom att utveckla kompetensen hos era förhandlare

 

•  Skapa och bygga upp självförtroende och kontroll med era medarbetare

 

 

Rådgivande

•  Hur ni förändrar attityden i er organisation till att skapa mervärde och strategiska relationer

 

•  Support från en betrodd rådgivare (med ett externt synsätt) då ni behöver  rak och ärlig återkoppling

 

•  Då ni hanterar era utmaningar i verkliga livet och behöver support från expert med erfarenhet ifrån en rad olika förhandlingar.

 

Hur står sig era förhandlare i jämförelse med andra företag i samma bransch?

Se vår undersökning Capability Survey

Letar ni efter ett annat land?

Letar ni efter en global lösning?